Informare GDPR | Roca Finance

NOTĂ DE INFORMARE privind

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Versiunea iulie 2021

 • Prezenta informare vi se adresează dacă sunteți o persoană fizică ce este client sau potențial client al societății CAPITAL IMOWORK SRL, CUI: RO35373932, J12/12/2016, dar se aplică în mod corespunzător și dacă sunteți o persoană cu care interacționăm pentru consultanță financiară în vederea obținerii unei finanțări de la instituțiile partenere sau dacă sunteți reprezentantul sau delegatul unei persoane juridice cu care interacționăm.
 • Prelucrăm date personale ale Dumneavoastră, în conformitate cu prevederile legale în materie de prelucrare a datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv Regulamentul UE nr. 679/2016 (cunoscut sub numele de GDPR), și confirmăm că avem, inclusiv toți salariații și colaboratorii noștri, o deosebită grijă pentru protecția datelor cu caracter personal.
 • Rolul prezentei informări este acela de a da explicații cu privire la aceste prelucrări și la măsurile luate în vederea respectării drepturilor Dumneavoastră și reducerii la minim a riscurilor de accesare sau utilizare neautorizată a acestor date cu caracter personal.

 

1. În ce scop și pe ce temei procesăm datele cu caracter personal

Avem conform legii calitatea de operator de date cu caracter personal și prelucrăm datele Dumneavoastră personale în următoarele scopuri:

-În scopul prestării serviciilor de consultanță financiară;

-În scopul respectării obligațiilor legale ale noastre, de exemplu cele stabilite de legislația din domeniul protecției consumatorului, cea financiar-contabilă, fiscală și cea de prevenire și combatere a spălării banilor – pe temeiul art. 6 alin. 1 lit. c) din GDPR „îndeplinirea obligațiilor legale”;

-În scopul protejării intereselor noastre legitime, în sensul evitării, respectiv, combaterii unor eventuale acuze neîntemeiate de încălcări ale normelor legale și contractuale, sau pentru a vă transmite oferte de servicii similare cu cele deja contractate sau discutate cu noi – pe temeiul art. 6 alin. 1 lit. f)  din GDPR ”interes legitim” al operatorului sau a unui terț;

-În scopul îmbunătățirii experienței Dumneavoastră de navigare pe website-ul nostru și a-l adapta mai bine la specificul și cerințele vizitatorilor – pe temeiul art. 6 alin. 1 lit. a)  din GDPR – consimțământ. În acest sens, la accesarea website-ului nostru rocafinance.ro aveți ocazia de vă exprima acceptul pentru prelucrarea de date personale colectate prin intermediul unor categorii de fișiere tip cookies care, deși nu sunt absolut necesare pentru a putea accesa site-ul, au scopurile mai sus menționate. Detalii în acest sens găsiți în „Politica de cookies și de confidențialitate a site-ului rocafinance.ro” la adresa rocafinance.ro

– În scopul oferirii posibilității comode de contact verbal cu noi oricând precum și pentru a asigura calitatea serviciilor pe care vi le oferă personalul și colaboratorii noștri  – pe temeiul art. 6 alin. 1 lit. a)  din GDPR – consimțământ. În acest sens, cu acceptul Dumneavoastră putem înregistra apelurile telefonice cu noi. 

Precizăm că NU efectuăm alte prelucrări de date cu caracter personal care, prin natura lor, să necesite consimțământul clientului, motiv pentru care nu veți regăsi pe site-ul nostru sau în interacțiunea cu reprezentanții noștri formulare sau rubrici de acordare a consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în afara celor sus-menționate.

 

2. Pe ce principii ne bazăm

Procesăm datele personale cu respectarea principiilor prevăzute de art. 5 din GDPR, și anume: prelucrare caracterizată prin legalitate, echitate și transparență; cu colectare numai în scopuri determinate, explicite și legitime, și doar a datelor adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar, exacte și actualizate; asignabile prompt persoanei vizate; prelucrare cu măsuri de ordin tehnic și organizatoric adecvate în vederea garantării drepturilor și libertăților persoanei vizate, asigurând integritate și confidențialitate și totul pe bază de responsabilitate.

 

3. Ce date cu caracter personal prelucrăm

 • Dacă ne contactați prin formularele de pe site-ului nostru, rocafinance.ro , ne oferiți și prelucrăm, așa cum rezultă din rubricatura acestora, numele și numărul de telefon și, eventual, adresa de email, informații financiare cu privier la tipul de credit dorit, suma necesara etc.
 • Dacă ne contactați inițial telefonic, cel mai probabil ne veți oferi și vom prelucra aceleași date cu cele menționate mai sus legat de contactarea prin website, precum și, în mod implicit, vocea Dumneavoastră în cazul înregistrării,cu acceptul Dumneavoastră a convorbirii telefonice.

Dacă încheiem sau pregătim încheierea unui contract cu dumneavoastră vom prelucra, conform cerințelor legale, informații detaliate de identificare și contact: numele de familie și prenumele, CNP, domiciliul, tipul actului de identitate, seria și numărul, emitentul și date emiterii și expirării, eventual numărul de cont bancar și banca (dacă ne faceți o plată prin virament bancar), adresă de e-mail, număr de telefon. De asemenea, vom prelucra informații detaliate privind existența, identificarea și caracteristicile creditului dorit, a proprietăților imobiliare ale dumneavoastră, respectiv a celei pe care o căutați, prețul de transfer al proprietății sau folosinței precum și informații diverse despre persoane din anturajul Dumneavoastră (membri de familie, inclusiv minori, persoane care sunt considerate „beneficiari reali” de legislația privind prevenirea și combaterea spălării banilor – Legea 129/2019), despre situația Dumneavoastră financiară, despre gusturi și preocupări, posibil despre profesie, ocupație, loc de muncă, program orar, diverse obiceiuri, despre starea de sănătate etc. Precizăm că, în conformitate cu definițiile legale, prelucrare de date cu caracter personal poate însemna și simpla luare la cunoștință sau stocare de asemenea date și că prelucrările trebuie limitate la minimul obiectiv necesar, motiv pentru care, desigur, unele dintre datele de mai sus pe care le aduceți la cunoștința agenților noștri nu vor fi consemnate în scris și nici transmise altor persoane din cadrul agenției, cu atât mai puțin unor terți.

 • Dacă sunteți reprezentantul (legal sau convențional) sau delegatul unei persoane juridice care ne este client, potențial client, furnizor sau cu care interacționăm în alt scop vom intra în posesia și vom prelucra un set minimal de date cu caracter personal cum sunt numele de familie și prenumele, eventual CNP, seria și numărul actului de identitate și alte informații cuprinse în aceasta, funcția, locul de muncă, număr de telefon și adresă de email profesională, detalii privind atribuțiile Dumneavoastră de serviciu și unele informații privind programul și orarul profesional, locul și momentul la care v-ați aflat la un anumit moment și tot ceea ce mai rezultă în mod implicit din interacțiunile pe care le vom avea cu Dumneavoastră.
 • Dacă sunteți un vizitator al site-ului nostru rocafinance.ro sau de alte pagini de internet, inclusiv de pe platforme de social media, chiar dacă nu completați vreun formular de pe site sau nu efectuați alte acțiuni proactive (de genul like sau share pe pagina de facebook), în mod implicit și automat, din cauza specificului tehnic se vor colecta și prelucra de către noi sau de către furnizori specifici de servicii IT date cu caracter personal de tip tehnic ale Dumneavoastră. Unele date se vor colecta întotdeauna fiind indispensabile funcționării în condiții de siguranță a site-ului, altele depind de acceptarea de către Dumneavoastră a anumitor categorii de cookies conform specificațiilor din politica de cookies pe care o găsiți la adresa Politica de cookie.De exemplu, poate fi colectată Adresa Internet Protocol (IP) utilizată pentru conectarea calculatorului dumneavoastră la internet, informațiile de conectare, tipul și versiunea de browser, setarea fusului orar, tipurile și versiunile extensiilor de browser (plug-in), sistemul și platforma de operare, tipul dispozitivului și marca dispozitivului mobil. De asemenea, în afară de informațiile de tip tehnic, se pot colecta și prelucra, după caz, date despre vizita Dumneavoastră, de exemplu acest lucru poate include Localizatoare uniforme de resurse (URL) complete, secvență de clicuri către, prin și de la Website-ul nostru (inclusiv data și ora), informațiile sau produsele pe care le-ați vizualizat sau căutat (inclusiv articolele de top citite, categoriile de top accesate, timpii de răspuns al paginilor, erorile de descărcare, durata vizitelor pe anumite pagini (inclusiv timpul mediu petrecut pe anumite pagini, vizionarea anumitor conținuturi sau videoclipuri), numărul mediu de articole vizualizate pe Website-urile noastre, informații privind interacțiunea cu paginile (cum ar fi derularea, clicurile și trecerile de mouse), metodele folosite pentru a naviga pe pagină, datele despre comportamentul Utilizatorilor. Numai unele dintre aceste informații colectate ca efect al navigării Dumneavoastră pe paginile site-ului nostru rocafinance.ro sau pe alte pagini, inclusiv de pe platforme de social media, ajung efectiv la noi, iar alte informații cu caracter personal sunt accesibile doar respectivilor furnizori de servicii IT.

 

4. Destinatarii datelor

 • În afară de personalul propriu și de personalul autorităților publice îndreptățite ca în cadrul activităților de control să acceseze documentele ce conțin date cu caracter personal, aceste date mai pot fi dezvăluite unor terți precum: instituții financiare partenere și agenții noștri imobiliari care au statut de colaborator. 
 • De asemenea, unele date vor fi dezvăluite către și prelucrate de furnizorii noștri de servicii specifice cum sunt servicii IT, contabilitate, consultanță fiscală și juridică, audit și alte asemenea. Dată fiind informatizarea unora dintre procedurile și serviciile noastre, tehnic, unele informații ar putea fi accesate și de către furnizori ai furnizorilor noștri direcți, cum sunt furnizorii de software, de servicii online și de telecomunicații.
 • Dorim să vă asigurăm că datele personale colectate și procesate de către noi NU sunt transmise terților în scopuri de marketing sau alte scopuri diferite de acela pentru care au fost colectate.

 

5. Durata prelucrării datelor

 • Datele personale vor fi stocate atât timp cât este obiectiv necesar pentru scopurile menționate la pct.1, inclusiv în lumina prevederilor legale incidente, a clauzelor convenite în contractele ce sunt sau vor fi încheiate cu Dumneavoastră, respectiv interesului legitim al societății în lumina GDPR și a legislației de e-privacy (protecția datelor cu caracter personal în sectorul telecomunicațiilor și serviciilor electronice).
 • Astfel, de exemplu, în lumina legislației contabile, documentele care atestă plățile vor fi păstrate 5 ani, iar cele incluse în documente cumulative de tip registre contabile sau situații financiare anuale, dacă e cazul, timp de 10 ani. Contractul de prestare servicii de intermediere imobiliară și anexele la acesta, precum și contracte conexe sau derivate și corespondența esențială, evidențele și rapoartele aferente acestora vor fi păstrate pe toată durata valabilității lor și, în plus, pe o durată egală cu cea de prescripție, conform prevederilor Codului de procedură civilă, de regulă trei ani. Precizăm că informațiile incluse în aceste documente se consideră prelucrate pe durata de păstrare a acestor documente, chiar dacă singurul tip de prelucrare este păstrarea lor.

 

6. Modul prelucrării datelor

 • Respectăm toate dispozițiile legale privitoare la protecția datelor cu caracter personal în calitate de operatori de date cu caracter personal și punem în aplicare măsuri adecvate tehnice (ca de exemplu de securitate informatică, de securitate fizică a sediului și a comunicațiilor), juridice (clauze specifice în contractele cu furnizorii și alte entități) și organizatorice (instruire și verificare persoane, limitarea drepturilor de acces la ceea ce e obiectiv necesar, reglementarea modului de lucru cu date cu caracter personal etc.) pentru protejarea tuturor operațiunilor privitoare în mod direct sau indirect la datele cu caracter personal, care previn prelucrările neautorizate sau ilegale, precum și pierderile sau distrugerile accidentale sau ilegale de date, indiferent de forma și mediul lor de stocare.
 • Prelucrăm datele personale consemnate pe suport de hârtie dar și în format electronic.
 • Menționăm că datele personale colectate și procesate de către noi pot fi considerate ca făcând obiectul unui transfer către o țară terță întrucât folosim pachetul de servicii profesionale Gsuite oferit de compania Google însă eventualele date care ar ajunge în afara teritoriului UE ar fi în SUA iar Google oferă garanții de securitate și confidențialitate recunoscute de Uniunea Europeană ca fiind adecvate în baza sistemului cunoscut drept „scutul de confidențialitate SUA-UE”. De asemenea, utilizăm serviciile Immoflux care stochează date în Uniunea Europeană.
 • Vă informăm că prelucrăm datele Dumneavoastră personale printr-un proces decizional automatizat și creăm profiluri numai în scopul de a vă transmite ofertele cele mai relevante pentru nevoile Dumneavoastră. De exemplu, dacă ne comunicați că doriți să achiziționați un apartament de 2 camere într-un anumit cartier, sistemul nostru informatic va decide automat pe baza acestor criterii care oferte din baza noastră de date vă vor fi transmise spre analiză. Vă asigurăm însă că nu se vor lua decizii automatizate cu privire la încetarea contractului cu Dumneavoastră, la modificarea comisionului, la modul de comunicare cu Dumneavoastră sau la alte elemente care v-ar putea dezavantaja sau discrimina.

 

7. Drepturile Dumneavoastră privind datele personale

 • Dreptul de informare și acces la datele cu caracter personal – puteți solicita informații privind existența activităților de prelucrare a datelor dumneavoastră personale și accesul la acele informații, dacă există. • Dreptul la rectificare – puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa. • Dreptul la ștergerea datelor – puteți solicita ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, în  cazul în care prelucrarea acestora nu a fost sau nu mai este legitimă sau era pe bază de consimțământ sau în alte cazuri prevăzute de lege. • Dreptul de a vă retrage consimțământul – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dumneavoastră, vi-l puteți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare legitimă.  • Dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita și obține restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc în cazul în care contestați exactitatea datelor, legitimitatea deținerii lor sau în alte cazuri prevăzute de lege. • Dreptul la portabilitatea datelor – puteți primi, în condițiile legale, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat și puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator.  • Dreptul la opoziție – puteți să vă opuneți, în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim; • Dreptul de a depune o plângere la operator și la autoritatea competentă privind protecția datelor (ANSPDCP – www.dataprotection.ro). • Dreptul de a vă adresa justiției direct sau prin ANSPDCP.

 

8. Cum vă puteți exercita concret drepturile

 • Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, precum și pentru orice întrebări suplimentare cu privire la această informare sau în legătură cu utilizarea de către societatea noastră a datelor Dumneavoastră personale, vă rugam să ne contactați personal la sediu la adresa Cluj-Napoca, Nicolae Cristea nr. 25, etaj 1, județul Cluj sau să ne scrieți un e-mail la adresa contact@rocafinance.ro. Lămuriri acordăm telefonic la numărul 0731.034.035.
 • Dacă doriți să vă exercitați dreptul de a formula plângere la autoritatea de stat competentă, vă informăm că aceasta este Autoritatea Națională de Supravegherea a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP – www.dataprotection.ro) care are dreptul să investigheze pe cale administrativă situația sesizată și să dispună măsuri pentru rezolvarea adecvată a nemulțumirilor Dumneavoastră putând inclusiv să formuleze o acțiune în instanță în numele Dumneavoastră în cazul în care s-ar impune sesizarea justiției și Dumneavoastră nu o faceți în mod direct (conform prevederilor Legii 129/2018).

 

9. Modificările acestei note de informare

 • Legislația de protecție a datelor cu caracter personal poate suferi în continuare modificări iar prin decizii ale ANSPDCP se pot adopta reglementări privind aplicarea în România a prevederilor UE (GDPR).
 • De asemenea, Comitetul European pentru Protecția Datelor are în curs de elaborare sau revizuire diverse ghiduri de aplicare a GDPR și urmează, în timp, să apară și coduri de conduită, scheme de certificare și alte asemenea instrumente.

Prin urmare, deși am implementat adecvat GDPR, este foarte probabil să se impună ajustări periodice ale politicii de confidențialitate și protecție a datelor cu caracter personal pentru a ține pasul cu legislația și bunele practici aflate în plină evoluție, precum și cu dezvoltarea societății noastre și a tehnologiilor și practicilor din realitate, astfel că și prezenta informare va suferi modificări pe care le vom afișa.”